Vegpool Logo

Wann hat Eisbergsalat Saison?

Eisbergsalat hat Saison in den Monaten Mai, Juni, Juli, August, September und Oktober.

Hat Eisbergsalat gerade Saison?

Ja! Greife jetzt zu und lass es dir schmecken!
Eisbergsalat
Bild: pixabay.com